Projekt Energie

13.01.2021

Nowoczesne metody magazynowania energii w regionie Szprewa-Nysa-Bóbr

Podpisanie Porozumienia Partnerskiego

Niemiecko-Polskiego Centrum Kształcenia w dziedzinie
technologii magazynowania energii w Cottbus i Nowym Kisielinie jako bodziec dla kształcenia i wymiany wiedzy w regionie

Podpisano Porozumienie Partnerskie do nowego projektu Interreg VA dotyczącego transgranicznego transferu wiedzy w zakresie technologii magazynowania energii i efektywności energetycznej. W ramach polsko-niemieckiego projektu dofinansowanego ze środków unijnych współpracują ściśle ze sobą jako partnerzy CEBra - Centrum für Energietechnologie Brandenburg e.V., Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet BTU Cottbus-Senftenberg i Miasto Zielona Góra.

Współpraca partnerów naukowych w nowym projekcie koncentruje się na rozszerzaniu oferty edukacyjnej i transferze wiedzy z zakresu technologii magazynowania energii i efektywności energetycznej. Konkretnie chodzi o wdrożenie zupełnie nowych, pogłębionych, tematycznych ofert edukacyjnych (trwających kilka dni) w oparciu o dodatkowe rozszerzenie możliwości kształcenia. W programie zawarta jest wzajemna realizacja pogłębionych kilkudniowych kursów specjalistycznych skierowanych do grup docelowych z Cottbus i Zielonej Góry.

Został uzgodniony podział pracy/specjalizacja między dwoma Uniwersytetami, każda ze stron może wnieść swoje mocne strony do partnerstwa. W ten sposób możliwe jest przekazanie pogłębionej wiedzy specjalistycznej.

CEBra e.V./BTU C-S koncentruje się na temacie elektrycznego i chemicznego magazynowania i na przeprowadzeniu szkoleń, w tym na utworzeniu nowych stanowiska szkoleniowych dla polskich partnerów.

Uniwersytet Zielonogórski/Miasto Zielona Góra koncentruje się na temacie magazynowania energii cieplnej. Z nowych budynków laboratoryjnych i laboratoriów w Parku Naukowo-Technologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego w Nowym Kisielinie korzystają także niemieccy studenci z Cottbus. Oferty szkoleniowe pozwalają na wykorzystanie aktualnych wyników badań oraz wyposażenia technicznego partnera w nowoczesną infrastrukturę i duży sprzęt.

Nowy projekt służy zintensyfikowaniu transgranicznego transferu wiedzy jako podstawy tworzenia wartości zorientowanej na zastosowania i opartej na wiedzy w regionie. Zapewnienie wykwalifikowanych pracowników na nieuchronną zmianę strukturalną po obu stronach granicy, z dala od węgla brunatnego i w kierunku odnawialnych źródeł energii, jest znacząco wspierane.

Projekt promuje rozwój wspólnego europejskiego zespołu szkoleniowo-badawczego oraz wzmacnia konkurencyjność regionu na skalę europejską.