Projekt Energie

Stanowisko Edukacyjne  3 Nowy Kisielin

Stanowisko Edukacyjne nr 3

Na tym stanowisku zaprezentowany jest układ kolektora słonecznego i pionowego komina (Rys.1-2, Rys. 4-6), którego zadaniem jest wywołanie przepływu powietrza, który występuje pod wpływem promieniowania cieplnego. Przepływ powietrza i związane z nim przekazywanie ciepła przez układ służyć może różnym celom: badawczym od oceny wpływu parametrów przepływu powietrza przez kształtowanie wentylacji naturalnej w budynkach do wytwarzania energii elektrycznej. W tym ostatnim przypadku układ kolektor słoneczny-komin działa jak mała elektrownia słoneczna, która najpierw zamienia energię słoneczną na energię kinetyczną powietrza w kolektorze słonecznym, aby następnie w kominie przekształcić ją poprzez zastosowanie turbiny wiatrowej i generatora w energię elektryczną.

Rys. 1: Schemat pracy komina słonecznego
Rys. 2: Wizualizacja komina słonecznego

Spodziewane rezultaty badań komina słonecznego przedstawiono na rysunku 3, z którego widać że ze wzrostem dostarczanego strumienia ciepła rośnie temperatura TC i energia kinetyczna (prędkość uC) przepływającego powietrza w pionowym kominie. Bardzo ważnym elementem stanowiska jest badanie wykorzystania akumulacji ciepła w materiale PCM. W okresie niedoboru promieniowania słonecznego można wtedy wykorzystywać ciepło zakumulowane w materiale PCM, by zapewnić efektywną pracę komina w ciągu całej doby.

Rys. 3: Prędkość i temperatura powietrza w kominie słonecznym
Rys. 4: Stanowisko Edukacyjne nr 3, Nowy Kisielin
Rys. 5: Stanowisko Edukacyjne nr 3, Nowy Kisielin
Rys. 6: Stanowisko Edukacyjne nr 3, Nowy Kisielin
 

Osoby do kontaktu:

Pan prof. dr hab. inż. Zygmunt Lipnicki
Pracownik naukowo-dydaktyczny
Uniwersytet Zielonogórski
Telefon: 0048/ 502 112 917
E-Mail: Z.Lipnicki@iis.uz.zgora.pl

Pani dr inż. Marta Gortych
Koordynator projektu po stronie polskiej
Pracownik naukowo-dydaktyczny
Uniwersytet Zielonogórski
Telefon: 0048/ 505 260 862
E-Mail: m.gortych@iis.uz.zgora.pl

Pan inż. Piotr Grabas
Pracownik techniczny
Uniwersytet Zielonogórski
Telefon: 0048/ 606 436 675
E-Mail: P.Grabas@adm.uz.zgora.pl