Projekt Energie

Opis projektu

Współpraca partnerów naukowych w projekcie koncentruje się na wzmocnionej współpracy w kształceniu i na wymianie wiedzy w dziedzinie technologii magazynowania energii i efektywności energetycznej. W zakresie kształcenia nastąpi po raz pierwszy podział struktury pracy/specjalizacja pomiędzy obiema uczelniami. Każda strona wniesie w partnerstwo swoje mocne strony.

BTU Cottbus-Senftenberg koncentruje się wokół zagadnienia elektryczne i chemiczne magazynowanie. Najważniejsze jest przy tym polepszenie kształcenia studentów. BTU Cottbus-Senftenberg zapewni dostęp polskim partnerom do swoich wyników.

Uniwersytet Zielonogórski (UZ) koncentruje się wokół tematu termiczne magazynowanie. Tutaj podobnie - najważniejsze jest polepszenie kształcenia studentów. Wyniki badań UZ będą przekazywane BTU Cottbus-Senftenberg.

W tym celu wykorzystane będzie w szczególności Centrum Badawcze Wodoru i Magazynowania, Kompleksowe Centrum Badawcze Odnawialnych Źrodeł Energii na BTU Cottbus-Senftenberg, Laboratorium Badawcze nad Efektywnością Energetyczną w Budownictwie i Stanowiska Edukacyjne w Parku Naukowo-Technologicznym UZ w Nowym Kisielinie. Obydwie strony ściśle ze sobą współpracują i wymieniają się wynikami, opierając się na zasadzie podziału pracy. Oferty kształcenia umożliwiają wykorzystanie technicznego wyposażenia partnera i jego nowoczesnej infrastruktury/wielkogabarytowych urządzeń. Pojedyńczy partner nie jest w stanie finansowo zapewnić tak nowoczesnej infrastruktury badawczej/wielkogabarytowych urządzeń.

W wyniku projektu nastąpi silna transgraniczna wymiana wiedzy w innych obszarach w regionie jako podstawa do tworzenia wartości dodanej zorientowanej na praktyce i opartej na wiedzy. Również szkoły, MŚP, rzemieślnicy, opinia publiczna i dalsi partnerzy będą mieli okazję transgranicznie zapoznać się z najnowszymi technologiami w dziedzinie energii/magazynowania.

 

Niemiecko-polski wyjazd edukacyjny do Centrum Badawczego Wodoru i Magazynowania na BTU Cottbus-Senftenberg w Cottbus

 

Niemiecko-polski wyjazd edukacyjny do laboratoriów badawczych UZ i Parku Naukowo-Technologicznego UZ w Nowym Kisielinie