Projekt Energie

Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski powstał z połączenia Politechniki Zielonogórskiej z Wyższą Szkołą Pedagogiczną. Jest młodą uczelnią, która dynamicznie się rozwija. W roku akademickim 2018/2019 na I, II i III stopniu studiów, prowadzonych w systemach stacjonarnym i niestacjonarnym kształciło się blisko 10,5 tys. studentów. W bogatej ofercie dydaktycznej uczelni znajdują się również studia podyplomowe. Uniwersytet Zielonogórski znajduje się w elitarnej grupie uniwersytetów klasycznych i jest największą państwową uczelnią w województwie lubuskim. W jej strukturze znajduje się 11 wydziałów oraz Collegium Medicum i Filia w Sulechowie. Kształcenie odbywa się na 63 kierunkach, w ponad stu specjalnościach, w dziedzinach: humanistycznych, społecznych, ekonomicznych, przyrodniczych, ścisłych i technicznych, a nawet artystycznych.

Web: www.uz.zgora.pl

 

Zespół naukowo-dydaktyczny

Dr inż. Marta Gortych

KOORDYNATOR PROJEKTU po polskiej stronie
PRACOWNIK NAUKOWO-DYDAKTYCZNY
Tel.: 0048/ 505 260 862
E-Mail: m.gortych@iis.uz.zgora.pl

Zespół pomocniczy