Projekt Energie

Systemy szkoleniowe Odnawialne Źródła Energii Cottbus

Model szkoleniowy EMobility

Są to praktyczne systemy nauczania umożliwiające efektywne radzenie sobie z głównym wyzwaniem, jakim jest zdobycie praktycznej wiedzy na temat energii odnawialnych. Zawierają podstawy teoretyczne i praktyczne doświadczenia, np. z pięcioma różnymi technologiami akumulatorów oraz technologią wodoru i kondensatorów.

Rys. 1: Model szkoleniowy EMobility
Rys. 2: Model szkoleniowy EMobility Quelle: http://www.insite-education.de

Model szkoleniowy fotowoltaika

Ponadto podstawowa wiedza na temat fotowoltaiki przekazywana jest za pomocą systemów PV. Ten model szkolenia zawiera wszystkie elementy składowe do podstawowych eksperymentów. Dzięki zintegrowanym modułom aplikacji (tracker MPP, ochrona przed głębokim ładowaniem, ...) funkcjonalność kompletnych systemów można również zrozumieć w praktyce.

Rys. 3: Schemat obwodu PV
Rys. 4: Obwód modułu fotowoltaicznego, GUNT
Rys. 5: Schemat obwodu i zdjęcie PV
Rys. 6: Schemat obwodu i zdjęcie PV
Abb. 7: PV-Trainingsmodell
Rys. 8: Model szkoleniowy PV Quelle: http://www.insite-education.de

Model szkoleniowy wiatr

Zestaw szkoleniowy wiatr zawiera pełne know-how dotyczące turbin wiatrowych. Zestaw jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich wymagań stażu eksperymentalnego.

Rys. 9: Model szkoleniowy wiatr
Rys. 10: Schemat obwodu i zdjęcie modelu szkoleniowego wiatr
Rys. 11: Schemat obwodu i zdjęcie modelu szkoleniowego wiatr
Rys. 12: Model szkoleniowy wiatr
Rys. 13: Model szkoleniowy wiatr Quelle: http://www.insite-education.de

Model szkoleniowy zestaw solarny

Następnie, niezależnie od lokalizacji, można natychmiast użyć zestawu solarnego, aby przekazać podstawową wiedzę na temat konwersji słonecznej energii cieplnej. Dzięki bogatemu wyposażeniu, w którym najważniejszym elementem jest kolektor słoneczny, oferuje niemal cały zakres możliwości eksperymentalnych.

Rys. 14: Zdjęcie model szkoleniowy zestaw solarny
Rys. 15: Zdjęcie model szkoleniowy zestaw solarny
Rys. 16: Zdjęcie model szkoleniowy zestaw solarny

Model szkoleniowy wodór H2

Model treningowy H2 pozwala na przeprowadzanie własnych eksperymentów dotyczących aktualnej technologii magazynowania wodoru i ogniw paliwowych. Uczestnicy poznają m.in. budowę elektrolizera i różnych ogniw paliwowych, właściwości i charakterystykę elektrolizera, wytwarzanie i magazynowanie wodoru, właściwości i charakterystykę ogniwa paliwowego PEM.

Rys. 17: Zestaw szkoleniowy wodór
Rys. 18: Zestaw szkoleniowy wodór
Rys. 19: Zestaw szkoleniowy wodór

Osoby do kontaktu:

Pani dr n. ekon. Iwona Napierała
Pracownik projektu
CEBra – Centrum für Energietechnologie Brandenburg e.V.
Telefon: 0049 (0)355/ 289 143-20
E-Mail:  iwona.napierala@b-tu.de

Pan prof. dr inż. Hans Joachim Krautz
Kierownik projektu
CEBra – Centrum für Energietechnologie Brandenburg e.V.
Telefon: 0049 (0)355/ 289 143-50
E-Mail:  krautz@b-tu.de