Projekt Energie

Stanowisko do testów akumulatorów Cottbus

Stanowisko testowe Evaluator-B30 firmy FuelCon na BTU Cottbus-Senftenberg składa się z czterech komór testowych, każda z miejscem na 2 elementy testowe (ogniwa baterii). Umożliwia to ładowanie lub rozładowywanie ośmiu ogniw litowo-jonowych jednocześnie i niezależnie od siebie w pełni automatycznie w zakresie napięć od 0,8 do 6 V do +/- 40 A. Poszczególne przedziały testowe są zaprojektowane jako otwarte i mają sygnalizację świetlną kanału testowego. Dodatkowo dostępne są czujniki rezystancyjne Pt100 do pomiaru temperatury. W każdej komorze testowej znajdują się dwa wentylatory utrzymujące temperaturę przedziałów na poziomie temperatury pokojowej.

 
Rys. 2.1: Stanowisko do testów akumulatorów, Lehrstuhl Kraftwerkstechnik, Typ FuelCon Evaluator-B30
Rys. 2.2: Stanowisko do testów akumulatorów, Lehrstuhl Kraftwerkstechnik, Typ FuelCon Evaluator-B30

Do obsługi stanowiska testowego wykorzystywane jest oprogramowanie „TestWork” firmy FuelCon. Umożliwia to planowanie i przeprowadzanie testów ogniw baterii oraz eksport danych do oceny. Można tworzyć własne programy testowe za pomocą edytora skryptów TestWork zaimplementowanego w oprogramowaniu.

Stanowisko testowe oferuje następujące możliwości prowadzenia badań na pojedyńczych ogniwach (w tym celu używane są identyczne ogniwa jak w prawdziwym dużym systemie magazynowania!):

  • testy cykliczne, testy z określonymi profilami obciążeń,
  • symulacja scenariuszy aplikacji,
  • ocena cyklicznego starzenia ze względu na wybrany tryb pracy,
  • określenie starzenia się kalendarzowego,
  • ewentualne dostosowania do strategii działania magazynu.

Badania te umożliwiają przeprowadzenie dobrze uzasadnionej wstępnej oceny wykorzystania dużego systemu magazynowania akumulatorów. Symulacja pamięci dla PRL, SRL, BKL umożliwia sformułowanie konkretnych zestawień w celu optymalizacji wykorzystania baterii.

Stanowisko badawcze umożliwia również analizę dużej baterii. Do tego należy:

  • Ocena danych pomiarowych do kontroli jakości
  • Wykrywanie słabych punktów (odbiegające napięcia ogniw, asymetria ładunków, różnice temperatur)
  • Analiza systemu i opracowanie propozycji optymalizacji
  • Optymalizacja zarządzania operacyjnego z uwzględnieniem starzenia się komórek.
Rys. 3: Ocena danych pomiarowych, stanowisko do badań akumulatorów na Lehrstuhl Kraftwerkstechnik, Typ FuelCon Evaluator-B30
Abb. 4: Stanowisko do testów akumulatorów, Lehrstuhl Kraftwerkstechnik, Typ FuelCon Evaluator-B30

Osoby do kontaktu:

Pani dr n. ekon. Iwona Napierała
Pracownik projektu
CEBra – Centrum für Energietechnologie Brandenburg e.V.
Telefon: 0049 (0)355/ 289 143-20
E-Mail: iwona.napierala@b-tu.de

Pan prof. dr inż. Hans Joachim Krautz
Kierownik projektu
CEBra – Centrum für Energietechnologie Brandenburg e.V.
Telefon: 0049 (0)355/ 289 143-50
E-Mail: krautz@b-tu.de