Projekt Energie

Centrum Kształcenia w dziedzinie technologii magazynowania energii w zakresie magazynowania energii cieplnej i efektywności energetycznej, lokalizacja w Nowym Kisielinie

Stanowisko Edukacyjne nr 1

Stanowisko to obejmuje laboratorium badawcze efektywności energetycznej w budownictwie (Rys. 1) wraz z układem magazynowania ciepła w gruncie. Laboratorium wyposażone jest w odnawialne źródła energii (OZE), aparaturę kontrolno-pomiarową, monitorującą podstawowe parametry pracy budynku, system BMS (System Zarządzania Budynkiem, ang. Building Management System) oraz stację meteorologiczną.

Rys.1: Stanowisko edukacyjne nr 1 - Laboratorium badawcze UZ nad efektywnością energetyczną w budownictwie, Nowy Kisielin
 
Rys. 2: Maksymalne temperatury w Europie w okresie od 28 lipca do 19 sierpnia 2015 roku wg [1]

Magazynowanie ciepła w gruncie jest możliwe dzięki usunięciu warstwy izolacji termicznej z podłogi na gruncie w budynku badawczym nr 1. Duża pojemność cieplna gruntu pod podłogą budynku umożliwia akumulowanie ciepła w okresie przedłużających się wysokich temperatur letnich (Rys. 2), co – jak wykazały przeprowadzone badania [2] – stanowi pasywne źródło chłodu dla budynku, obniżając temperaturę w jego wnętrzu nawet o kilka stopni. Ma to istotne znaczenie z punktu widzenia zapewnienia odpowiedniego komfortu cieplnego użytkownikom budynków w okresie fal upałów. W celu kompensacji strat ciepła do gruntu w sezonie grzewczym przewiduje się wykorzystanie OZE.

 

[1] NOAA/National Weather Service – National Centres for Environmental Prediction – Climate Prediction Center, www.nws.noaa.gov/Monitoring & Data/Global Climate/Data/ Global Regional Climate Maps/Europe. 
[2] A. Staszczuk, M. Wojciech, T. Kuczyński: The effect of floor insulation on indoor air temperature and energy consumption of residential buildings in moderate climates. Energy, Vol.138, pp. 139-146, 2017.

 

 

Osoby do kontaktu:

Pani dr inż. Anna Staszczuk
Pracownik naukowo-dydaktyczny
Uniwersytet Zielonogórski
Telefon: 0048/ 501 481 279
E-Mail: a.staszczuk@ib.uz.zgora.pl

Pan prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński
Ekspert ds. naukowo-badawczych
Uniwersytet Zielonogórski
Telefon: 0048/ 603 747 480
E-Mail: T.Kuczynski@iis.uz.zgora.pl