Projekt Energie

Cele projektu

Nowoczesne metody magazynowania energii w regionie Szprewa-Nysa-Bóbr

Współpraca partnerów naukowych koncentruje się na rozszerzonym kształceniu i na wymianie wiedzy w dziedzinie technologii magazynowania energii i efektywności energetycznej.

Celem projektu jest wzmocnienie kooperacji partnerów naukowych w zakresie kształcenia i wymiany wiedzy poprzez utworzenie nowych dodatkowych możliwości przeprowadzenia kształcenia i przygotowanie, jak i realizację bardziej pogłębionych transgranicznych ofert kształcenia w dziedzinie kluczowych technologii prorozwojowych w obszarze energii.

Główną uwagę dotyczącą dodatkowych możliwości przeprowadzenia kształcenia stanowi najbardziej aktualny transfer wiedzy w obszarze kluczowych technologii prorozwojowych z szerokim zakresem zastosowania. Grupami docelowymi są studenci, nauczyciele akademiccy, uczniowie, pedagodzy i dalsi partnerzy regionalni.

W ramach projektu zostaną rozwinięte nowe formaty kształcenia m.in. kilkudniowe intensywne kursy specjalistyczne w małych grupach w Cottbus i Nowym Kisielinie, jak również niemiecko-polskie wyjazdy edukacyjne z rozszerzonym programem.

Kolejnym celem jest rozszerzenie stopnia cyfryzacji w nauczaniu i badaniach naukowych.

 

Współpraca partnerów naukowych w zakresie kształcenia i wymiany wiedzy w dziedzinie technologii magazynowania energii i efektywności energetycznej w regionie SNB

Niemiecko-polski projekt przyczyni się w znacznym stopniu do polepszenia dostępu do ofert edukacyjnych i kształcenia zawodowego w państwie sąsiednim w dziedzinie technologii magazynowania energii i efektywności energetycznej.

Zawiera on inwestycje związane z wprowadzeniem transgranicznych ofert kształcenia. Grupami docelowymi są studenci, nauczyciele akademiccy, uczniowie, pedagodzy i dalsi partnerzy regionalni.

W ramach projektu zostaną rozwinięte nowe formy spotkań m.in. edukacyjne wyjazdy do Cottbus i Nowego Kisielina, jak również niemiecko-polska Akademia Letnia. Kolejnym celem projektu jest zwiększenie stopnia cyfryzacji w nauczaniu i badaniach naukowych.

 

Niemiecko-polski wyjazd edukacyjny do Centrum Badawczego Wodoru i Magazynowania na BTU Cottbus-Senftenberg w Cottbus

 

Niemiecko-polski wyjazd edukacyjny do laboratoriów badawczych UZ i Parku Naukowo-Technologicznego UZ w Nowym Kisielinie