Projekt Energie

CEBra – Centrum für Energietechnologie Brandenburg e.V.

Stowarzyszenie zostało założone w roku 1995 na polecenie parlamentu i przy wsparciu rządu Landu Brandenburgii. Celem stowarzyszenia jest wspieranie badań stosowanych w dziedzinie zasobów energetycznych, konwersji i zaopatrzenia w energię. Przy tym uwzględniane są procesy transformacji i regionalne zmiany strukturalne.

W ramach swojej najważniejszej naukowo-technicznej kompetencji stowarzyszenie praktycznie wspiera wdrażanie stosowanych badań w ramach realizowanych przedsięwzięć projektowych o dużym znaczeniu. Przyczyniają się one do rozwoju obiecujących technologii w obrębie całego łańcucha procesów i tworzenia wartości w sektorze energii. CEBra e.V. jest inicjatorem różnych interdyscyplinarnych projektów badawczych i przemysłowych w dziedzinie energetyki.

Web: cebra-cottbus.de

 

Osoby do kontaktu

Prof. dr inż. Hans Joachim Krautz

KIEROWNIK PROJEKTU
Tel.: 0049 (0)355/ 69-4501
E-Mail: krautz@b-tu.de

Silke Goerlich

KIEROWNIK PROJEKTU po stronie niemieckiej w zakresie działalności handlowej i administracji
Tel.: 0049 (0)355/ 69-3302
E-Mail: goerlich@b-tu.de