Projekt Energie
Nowoczesne metody magazynowania energii w regionie Szprewa-Nysa-Bóbr /Współpraca partnerów naukowych
w zakresie kształcenia i wymiany wiedzy
w dziedzinie technologii magazynowania energii
i efektywności energetycznej w regionie
Szprewa-Nysa-Bóbr
Niemiecko-Polskie Centrum Kształcenia

Współpraca partnerów naukowych w zakresie kształcenia i wymiany wiedzy w dziedzinie technologii magazynowania energii i efektywności energetycznej w regionie Szprewa-Nysa-Bóbr / Nowoczesne metody magazynowania energii w regionie Szprewa-Nysa-Bóbr

Zwiedzanie nowego obiektu eksperymentalnego

Kształcenie studentów i przyszłych studentów jako wykwalifikowanych pracowników w obszarze energii, ze względu na przełomową sytuację w energetyce stoi przed dużymi wyzwaniami przyszłości. Centralnymi zagadnieniami są tutaj: integracja wzrastającego udziału odnawialnych nośników energii, rozwój odpowiedniej pojemności magazynów energii i bardziej kompleksowej struktury rynku, rozbudowa sieci, jak również osiągnięcie wyższej efektywności energetycznej. Tempo i stopień kompleksowych zmian w energetyce i w technologiach energetycznych jest ekstremalnie wysokie. Edukacja studentów musi stawić czoło tym wyzwaniom i sięgnąć po tematy dotyczące restrukturyzacji w energetyce. Dlatego konieczne jest, aby kształcenie było ciągle dopasowywane do nowych trendów rozwojowych.

Doskonałą szansę na sprostanie tym wymaganiom oferuje istniejąca już infrastruktura Uniwersytetów wraz z pracownikami naukowymi i technicznymi w obszarze energii. Aby tę szansę wykorzystać, konieczne jest zwiększenie wysiłków. Wraz z Centrum Badawczym Wodoru i Magazynowania, Kompleksowym Centrum Badawczym Odnawialnych Źrodeł Energii na BTU Cottbus-Senftenberg, Laboratoriami Badawczymi nad Efektywnością Energetyczną w Budownictwie i Parkiem Naukowo-Technologicznym UZ w Nowym Kisielinie, jak i z dalszymi jednostkami stworzono ku temu dobre warunki. Jednostki te są powiązane ze sobą i tworzą razem infrastrukturalną bazę. Nadaje się ona doskonale do kształcenia praktycznego w obszarze kluczowych technologii magazynowania energii, integracji odnawialnych źródeł energii w jeden system energetyczny i podwyższenia efektywności energetycznej.

 

Niemiecko-polski wyjazd edukacyjny do Centrum Badawczego Wodoru i Magazynowania na BTU Cottbus-Senftenberg w Cottbus

 

Niemiecko-polski wyjazd edukacyjny do laboratoriów badawczych UZ i Parku Naukowo-Technologicznego UZ w Nowym Kisielinie