Projekt Energie

Aktualności

24.05.2023

GRUNTOWA POMPA CIEPŁA

Gruntowa pompa ciepła urządzenie grzewcze pozyskujące ciepło z otoczenia – w tym przypadku jest to ciepło z gruntu. Wewnątrz pompy …

więcej

15.05.2023

Powietrzne pompy ciepła

Powietrzne pompy ciepła to urządzenia, które wykorzystują energię cieplną pobraną z powietrza znajdującego się na zewnątrz budynku do podgrzania wody …

więcej

09.03.2023

Produkcja wodoru

H2 z gazu ziemnego Reforming parowy Reforming parowy - endotermiczna przemiana metanu i pary wodnej w wodór i tlenek węgla …

więcej

06.02.2023

Power to gas: wodór i metan

Magazynowanie energii chemicznej Energia chemiczna à dostępna do uwolnienia w wyniku reakcji chemicznych Konwencjonalne zaopatrzenie w energię Paliwa stałe (drewno, …

więcej

22.11.2022

MAGAZYNOWANIE ENERGII

Wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wiąże się z dużą fluktuacją. Ze względu na warunki naturalne północno-wschodnia Brazylia jest …

więcej

09.11.2022

Częściowe obciążenie z elektrolizą

Spis treści: Dynamiczne zachowanie obciążenia ELA Przegląd możliwości obciążenia częściowego (obciążenie minimalne) ELA Przegląd obciążalności (maksymalne obciążenie) ELA Dynamiczne zachowanie …

więcej

29.08.2022

WYMIANA CIEPŁA

posoby przekazywania ciepła dzielimy na:       proste (gdy jest tylko jedno ciało):                 ● przewodzenie                 ● konwekcja (unoszenie)                 …

więcej

03.08.2022

Bateria Redox Flow, część 1

Ogólnie Prace rozwojowe nad akumulatorami Redox Flow sięgają połowy XX wieku. Po raz pierwszy komórkę składająca się z par elektrolitów …

więcej

02.08.2022

Baterie niklowe

T Ogólnie Wraz z rozwojem akumulatorów niklowych pod koniec XIX wieku osiągnięto wzrost gęstości energii i wytrzymałości w porównaniu z …

więcej

11.05.2022

Baterie sodowo-siarkowe

Temperatura pracy akumulatora sodowo-siarkowego jest szczególnie wysoka w porównaniu z innymi akumulatorami (>300 °C), dlatego ten typ akumulatora zaliczany jest …

więcej

24.03.2022

Akumulatory litowo-jonowe

Akumulatory litowo-jonowe należą do najbardziej obiecujących elektrochemicznych urządzeń do magazynowania energii. Stanowią ogólny termin dla różnych akumulatorów, w których jony …

więcej

23.03.2022

Zielony wodór

Naukowcy z Ulm oddzielili sterowaną przez światło słoneczne produkcję wodoru od przebiegu dnia. Ich jednocząsteczkowy katalizator może wytwarzać wodór słoneczny …

więcej