Projekt Energie

Aktualności

29.09.2023

Zamiana wodoru na metanol

Różnorodne źródła CO2 do reakcji metanolu Kryteria oceny wpływu różnych źródeł na środowisko i zużycia energi Preferowane źródło a CO2 …

więcej

05.09.2023

Wodór w transporcie

Samochody napędzane wodorem a samochody akumulatorowe Szybsze paliwo, znacznie wydajniejszy pojazd w perspektywie długoterminowej Tankowanie H2 - podobnye do napełniania …

więcej

31.08.2023

MAGAZYNOWANIE CIEPŁA W PIASKU

Zmiany energetyczne związane ze źródłami odnawialnymi oraz wycofywanie się z wykorzystywania paliw kopalnych, stawia wiele wyzwań przed systemami energetycznymi. Ilość …

więcej

18.07.2023

Magazynowanie wodoru, część 1

Magazynowanie sprężonego gazu Magazynowanie gazowego wodoru w butlach ze sprężonym gazem jest obecnie najpowszechniejszą formą magazynowania H2 Doświadczenie à w …

więcej

24.05.2023

GRUNTOWA POMPA CIEPŁA

Gruntowa pompa ciepła urządzenie grzewcze pozyskujące ciepło z otoczenia – w tym przypadku jest to ciepło z gruntu. Wewnątrz pompy …

więcej

15.05.2023

Powietrzne pompy ciepła

Powietrzne pompy ciepła to urządzenia, które wykorzystują energię cieplną pobraną z powietrza znajdującego się na zewnątrz budynku do podgrzania wody …

więcej

09.03.2023

Produkcja wodoru

H2 z gazu ziemnego Reforming parowy Reforming parowy - endotermiczna przemiana metanu i pary wodnej w wodór i tlenek węgla …

więcej

06.02.2023

Power to gas: wodór i metan

Magazynowanie energii chemicznej Energia chemiczna à dostępna do uwolnienia w wyniku reakcji chemicznych Konwencjonalne zaopatrzenie w energię Paliwa stałe (drewno, …

więcej

22.11.2022

MAGAZYNOWANIE ENERGII

Wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wiąże się z dużą fluktuacją. Ze względu na warunki naturalne północno-wschodnia Brazylia jest …

więcej

09.11.2022

Częściowe obciążenie z elektrolizą

Spis treści: Dynamiczne zachowanie obciążenia ELA Przegląd możliwości obciążenia częściowego (obciążenie minimalne) ELA Przegląd obciążalności (maksymalne obciążenie) ELA Dynamiczne zachowanie …

więcej