Projekt Energie

Projekty ogółem

Nowoczesne metody magazynowania energii w regionie Szprewa-Nysa-Bóbr
Lider projektu   CEBra – Centrum für Energietechnologie Brandenburg e.V.
Partnerzy projektu   Uniwersytet Zielonogórski
Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg
Miasto Zielona Góra
Okres realizacji   2020 – 2023
Źródło finansowania   Program Współpracy
INTERREG V A
Brandenburgia – Polska 2014-2020
Data podpisania Umowy o Dofinansowanie   18.09.2020
Data podpisania Porozumienia Partnerskiego   22.12.2020
Numer wniosku   85038490
Kierownik projektu   prof. dr inż. Hans-Joachim Krautz
Koordynator po polskiej stronie   dr inż. Marta Gortych

 

Współpraca partnerów naukowych w zakresie kształcenia i wymiany wiedzy w dziedzinie technologii magazynowania energii i efektywności energetycznej w regione SNB
Lider projektu   CEBra – Centrum für Energietechnologie Brandenburg e.V.
Partnerzy projektu   Uniwersytet Zielonogórski
Miasto Zielona Góra
Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg
Okres realizacji   2018 – 2022
Źródło finansowania   Program Współpracy
INTERREG V A
Brandenburgia – Polska 2014-2020
Data podpisania Umowy o Dofinansowanie   18.07.2018
Numer wniosku   85016304
Kierownik projektu   prof. dr inż. Hans-Joachim Krautz
Koordynator po polskiej stronie   dr inż. Anna Staszczuk
 

Konferencja inaugurująca projekt „Współpraca partnerów naukowych w zakresie kształcenia i wymiany wiedzy w dziedzinie technologii magazynowania energii i efektywności energetycznej w regionie SNB” w dniu 22.10.2019r. w Nowy Kisielinie

 

Przedstawienie projektu podczas konferencji Interreg V A Wydarzenie Roczne w Nowym Kisielinie i na workshopie z Przedstawicielami Oświaty na UZ w Zielonej Górze