Projekt Energie

Kompleksowe Stanowisko Badawcze Odnawialnych Źródeł Energii Cottbus

Kompleksowe Stanowisko Badawcze Odnawialnych Źródeł Energii

Niemiecko-polski wyjazd edukacyjny na Kompleksowym Stanowisku OZE w Cottbus (zdjęcie: 1/4)

Istotnym elementem projektu badawczego „Produkcja wodoru przy pomocy OZE“ jest integracja w istniejące struktury zaopatrzenia w energię Stanowiska Badawczego Odnawialnych Źródeł Energii (KRE) jako części w Centrum Badawczego Wodoru i Magazynowania. Tutaj może być wprowadzona nadwyżka energii elektrycznej pochodzącej z wiatru i fotowoltaiki w formie elektrycznej przy pomocy baterii i w razie potrzeby oddana z powrotem. Dodatkowo wysoko innowacyjny system magazynowania KRE jest w stanie przechowywać długoterminowo nadwyżkę energii w postaci wodoru. Przy zastosowaniu elektrolizera, zbiornika wodorotlenku metalu i odpowiednio dopasowanego ogniwa paliwowego PEM można wodór w razie potrzeby ponownie przekształcić na energię elektryczną.

KRE przedstawia cały łańcuch elektrowni hybrydowej, od wytwarzania wodoru, poprzez przechowywanie i aż do rekonwersji poprzez ogniwa paliwowe. W związku z tym mogą być przedstawione i przetestowane różne strategie obsługi i kontroli jak również możliwości zmian konfiguracji pojedynczych komponentów (Rys. 2).

 
Rys. 2: Schemat przedstawiający Kompleksowe Stanowisko Badawcze Odnawialnych Źródeł Energii

Przegląd komponentów Kompleksowego Stanowiska Badawczego Odnawialnych Źródeł Energii

Urządzenia na zewnątrz

Rys. 3: Stacjonarne urządzenia fotowoltaiczne (od lewej)
Rys. 4: Mała Turbina Wiatrowa
Rys. 5: Stacja meteorologiczna (UTK-EcoSens)
 

Komponenty w laboratorium

Rys. 6: System konwersji, sterowania i magazynowania

Po lewej:

  • Inwerter wyspowy i baterie

Po środku:

  • Układ sterowania mechanicznego układu hamulcowego małej turbiny wiatrowej

Po prawej:

  • Stanowisko z inwerterem oraz elektrycznym hamulcem małej turbiny wiatrowej
 
Rys. 7: System produkcji, magazynowania i rekonwersji H2
 
Rys. 8.1: Stanowiska Edukacyjne na KRE, badanie np. wzajemnego oddziaływania różnych elementów mini elektrowni hybrydowej
Rys. 8.2: Stanowiska Edukacyjne na KRE, badanie np. wzajemnego oddziaływania różnych elementów mini elektrowni hybrydowej
 

Osoby do kontaktu:

Pani dr n. ekon. Iwona Napierała
Pracownik projektu
CEBra – Centrum für Energietechnologie Brandenburg e.V.
Telefon: 0049 (0)355/ 289 143-20
E-Mail: iwona.napierala@b-tu.de

Pan prof. dr inż. Hans Joachim Krautz
Kierownik projektu
CEBra – Centrum für Energietechnologie Brandenburg e.V.
Telefon: 0049 (0)355/ 289 143-50
E-Mail: krautz@b-tu.de