Projekt Energie

18.01.2021

Transgraniczna edukacja w dziedzinie technologii magazynowania energii i efektywności energetycznej – oferta kształcenia na odległość

Realizowany przez Uniwersytet Zielonogórski wraz z Centrum für Energietechnologie Brandenburg e.V. (CEBra e.V.) Cottbus, BTU Cottbus-Senftenberg oraz Miastem Zielona Góra projekt edukacyjny pn. „Współpraca partnerów naukowych w zakresie kształcenia i wymiany wiedzy w dziedzinie technologii magazynowania energii i efektywności energetycznej w regionie SNB” powoli dobiega końca.

Do tej pory po obu stronach granicy polsko-niemieckiej zrealizowano łącznie niemal trzydzieści wyjazdowych spotkań edukacyjnych, w ramach których przeszkolono studentów Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego w Cottbus oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego, a także  uczniów szkół średnich z Cottbus i Zielonej Góry.