Projekt Energie

29.09.2021

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁÓW ZMIENNO – FAZOWYCH I ICH ROLA W PROCESIE AKUMULACJI CIEPŁA

(zdjęcie: 1/2)

Materiały PCM (ang. phase change materials) – są to materiały, które absorbują, magazynują i uwalniają duże ilości energii w postaci ciepła utajonego, w ściśle określonym zakresie temperatury, nazywanym zakresem przemiany fazowej, podczas którego materiał zmienia fazę.

Obecnie znanych jest kilkaset materiałów zmienno – fazowych, zwykle używana są woda i roztwory soli, parafiny, kwasy tłuszczowe i alkohole, cukry, hydraty soli [1].

Materiały zmienno – fazowe są przeważnie złymi przewodnikami ciepła, co powoduje, że wymiana ciepła między materiałem PCM a pośredniczącym czynnikiem termodynamicznym jest znacznie utrudniona.

Materiały zmienno – fazowe w zależności od zakresu temperatury, w jakim zachodzą przemiany fazowe wykorzystywane do procesu akumulacji energii, można podzielić na trzy grupy [2,3]: niskotemperaturowe PCM, średniotemperaturowe PCM, wysokotemperaturowe PCM.

Więcej informacji znajdą Państwo na Platformie Edukacyjnej.