Projekt Energie

22.09.2021

Spalanie biomasy (spalanie w złożu stałym)

Ogólnie

Palenisko z ruchomym rusztem, /1/ Kaltschmitt, M.: Energie aus Biomasse - Grundlagen, Techniken und Verfahren, 2. Auflage Berlin.

Spalanie w złożu stałym do spalania biomasy w systemach z automatycznym doładowaniem można podzielić na trzy kategorie. Jak widać na rysunku 1, te warianty spalania są podzielone na kategorie w oparciu o dopływ paliwa. Rozróżnia się palenisko z dosuwem, palenisko z dosuwem bocznym i palenisko z wyładowaniem. Te poszczególne rodzaje paleniska w złożu stałym są przeznaczone dla niektórych paliw, takich jak. np. pelet lub zrębki drzewne, odpowiednie w różnych specyfikacjach. Ponadto poszczególne kategorie są ograniczone pod względem dostępnej przepustowości. Oznacza to, że palenisko wyładowania i palenisko z dosuwem są bardziej odpowiednie dla małych zastosowań, takich jak: np. odpowiedni jest sektor mieszkaniowy lub mały przemysł. Spalanie na złożu stałym z wkładem bocznym jest lepsze do dostarczania ciepła do większych powierzchni, takich jak np. lokalna lub miejska sieć ciepłownicza, odpowiednia.

Więcej informacji znajdą Państwo na Platformie Edukacyjnej.