Projekt Energie

08.04.2021

Zaproszenie - Workshop: Produkcja zielonego wodoru

12. kwietnia 2021r. odbędzie się pierwszy workshop online na temat „Produkcji zielonego wodoru, Produkcji wodoru za pomocą elektrolizy”.

Brandenburska i saksońska część Łużyc należą do „regionów energetycznych” w Niemczech, które są najbardziej dotknięte zmianami strukturalnymi wynikającymi z wycofywania wykorzystania węgla. W związku z tym została uchwalona federalna ustawa o wzmocnieniu strukturalnym, która otwiera nowe możliwości dla dotkniętych regionów i której celem jest skuteczne towarzyszenie tej zmianie.

Wodór, produkowany z odnawialnych źródeł energii, będzie miał w przyszłości szczególnie wysoki priorytet w procesie przekształcania energetyki. W ramach Narodowej Strategii Wodoru dla Niemiec rząd federalny stworzył ramy dla przyszłego wytwarzania, transportu, wykorzystania wodoru, a tym samym dla odpowiednich innowacji i inwestycji. Dzięki nowej strategii rząd federalny chce nie tylko przyczynić się do osiągnięcia celów klimatycznych i dalszego rozwoju międzynarodowej współpracy w zakresie polityki energetycznej, ale także tworzyć nowe łańcuchy wartości. W związku z tym wodór ma również potencjał, aby stać się jednym z najważniejszych liderów zmian strukturalnych na Łużycach. Obecnie pojawiło się wiele nowych pomysłów dla Łużyc. Gminy i przedsiębiorstwa pracują nad określonymi projektami związanymi z tematyką wodoru w zakresie mobilności, zastosowań materiałowych i zaopatrzenia w ciepło. Waserstoffnetzwerk Lausitz „Durchatmen” chciałby udzielić poprzez planowany workshop, którego tematem przewodnim jest wodor, konkretnego wsparcia podmiotom/instytucjom z regionu Łużyc.

Miejsce wydarzenia:
Bezpłatny workshop online przy użyciu aplikacji Zoom.
Po zarejestrowaniu się prześlemy Państwu e-mailem przed workshopem LINK do spotkania.
 
Rejestracja:
Osoby zainteresowane prosimy o rejestrację pod poniższym linkiem: https://eveeno.com/600795212
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy.