Projekt Energie

05.06.2020

Nadprzewodzące pojemniki energii SMES

Źródło: EnergieAgentur.NRW

Jeśli przyłożymy napięcie do cewki zostaje wytworzone w niej pole magnetyczne przez prąd elektryczny, który to przpływa przez nią. Z chwilą wytworzenia się pola magnetycznego przeciwdziała ono napięciu cewki. Zjawisko to nazywane jest prawem Lenza (rysunek 1). Tak długo jak długo istnieje napięcie wykonywana jest praca. Ta praca jest magazynowa w postaci energii pola magnetycznego. Jeśli chcemy zatrzymać tę energię, natężenie prądu elektrycznego musi zostać utrzymane na swoim poziomie. W normalnych przewodnikach, które to zawsze mają jakąś rezystywność, oznacza to, iż aby pokryć straty z tym związane, musimy dalej dostarczać energię. Jednakże w nadprzwodnikach, gdzie rezystywość jest równa zeru, natężenie prądu elektrycznego jest stałe po przerwaniu zasilania. Ten efekt może być wykorzystany w urządzeniach do magazynownia energii. Odbiór zmagazynowanej energii odbywa się w bardzo prosty sposób poprzez połączenie z odbiornikiem. Więcej informacji znajdą Państwo na Platformie Edukacyjnej.