Projekt Energie

17.10.2022

Przygotowanie nowego projektu "Green Energy" w ramach programu INTERREG

W najbliższą środę, 19 października 2022 r. o godz. 10.00 w auli 205 w siedzibie Rektoratu Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Licealnej 9, odbędzie się polsko-niemieckie spotkanie dotyczące przygotowania wniosku aplikacyjnego i realizacji projektu: Green Energy - Region Sprewa-Nysa-Bóbr jako innowacyjne pogranicze transferu wiedzy i technologii w zakresie inteligentnego magazynowania energii i gospodarki wodorowej w ramach programu Interreg. W spotkaniu wezmą udział prorektorzy Uniwersytetu Zielonogórskiego: dr hab. inż. Maria Mrówczyńska, prof. UZ – prorektor ds. współpracy z gospodarką  oraz dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ –  prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą.

Ze strony niemieckiej będą to: CEBra e.V. - Centrum für Energietechnologie Brandenburg e.V. i Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg. Po polskiej stronie, jednostkami zaangażowanymi w przygotowanie projektu z ramienia Uniwersytetu Zielonogórskiego są: Instytut Inżynierii Środowiska, Instytut Budownictwa i Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki.

Projekt zakłada, że w oparciu o dostępne już po polskiej i niemieckiej stronie rozwiązania technologiczne, takie jak dwa niskoenergetyczne domy doświadczalne w Parku Naukowo-Technologicznym i laboratorium magazynowania akumulatorów Uniwersytetu Zielonogórskiego, centrum magazynowania BTU Cottbus-Senftenberg oraz doświadczenia CEBra e.V. we współpracy przy różnych projektach wodorowych oraz bateryjnych, opracowane i wdrożone zostaną inteligentne systemy wieloenergetyczne (MES). Systemy te będą następnie wykorzystywane i dostosowywane do potrzeb konkretnych obiektów. Pierwszym takim obiektem będą dwa niskoenergetyczne, doświadczalne budynki mieszkalne w Nowym Kisielinie. Kolejne wdrożenia planuje się dla większej ilości obiektów na poziomie miasta i gminy.

https://www.infoserwis.uz.zgora.pl/index.php?nowy-projekt-na-uz-w-ramach-programu-interreg