Projekt Energie

22.09.2022

W czerwcu i lipcu 2022 r. w ramach projektu pt. Nowoczesne metody magazynowania energii w regionie Szprewa – Nysa – Bóbr odbyły się łącznie cztery wyjazdy edukacyjne oraz dwa kursy specjalistyczne.

Trzy spotkania edukacyjne zorganizowano w Parku Naukowo Technologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego w Nowym Kisielinie, w zajęciach wzięli udział Studenci Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego (BTU) w Cottbus-Senftenberg oraz Uczniowie z Dolnołużyckiego Gimnazjum w Cottbus. Jedna grupa Studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego (UZ) uczestniczyła w zajęciach w Cottbus.

Podczas zajęć edukacyjnych uczestnicy mogli zapoznać się z różnymi metodami magazynowania energii -  cieplnym magazynowaniem energii, którym zajmuje się UZ i chemicznym magazynowaniem energii na BTU. Uczestnicy spotkań wysłuchali wykładów tematycznych i zwiedzili laboratoria badawcze. Prezentowana podczas spotkań tematyka cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród Studentów.

W dniach 27 czerwca - 07 lipca br. w ramach realizowanego projektu, odbyły się dwa niemiecko-polskie Kursy Specjalistyczne, w których wzięli udział studenci Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego (BTU) w Cottbus-Senftenberg oraz studenci Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska.

Jeden Kurs Specjalistyczny odbył się na Uniwersytecie Zielonogórskim, w których wzięło udział 5 Studentów Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego. Jeden Kurs został zrealizowany na BTU w Cottbus-Senftenberg, w którym uczestniczyło 5 Studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Pracownicy naukowo-dydaktyczni obu uczelni partnerskich przygotowali wspólnie bogatą i ciekawą ofertę kształcenia w zakresie magazynowania energii i efektywności energetycznej, zorientowaną przede wszystkim na praktykę. W ramach 4-dniowych szkoleń studenci oprócz wykładów mogli przeprowadzać eksperymenty tematyczne i odwiedzić ciekawe miejsca związane z nowoczesnym wytwarzaniem i wykorzystaniem energii.

Po stronie niemieckiej studenci mogli zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi magazynowania energii elektrycznej oraz odnawialnych źródeł energii. Po stronie polskiej - naukowcy z UZ, przygotowali zagadnienia dotyczące magazynowania energii cieplnej i efektywności energetycznej. Oprócz tego studenci zapoznali się z laboratoriami w Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii w Parku Naukowo-Technologicznym UZ w Nowym Kisielinie, oraz laboratoriami w Centrum Energetyki Odnawialnej w Sulechowie i laboratoriami na BTU. Studenci mieli możliwość także zwiedzenia firmy Ekoenergetyka Polaka w Nowym Kisielinie i Feldheim po niemieckiej stronie (ta miejscowość zaopatruje w 100% w ciepło i energię elektryczną pochodzącą wyłącznie z odnawialnych źródeł energii)..

W programie Kursów po stronie Uniwersytetu Zielonogórskiego znalazły się następujące tematy:

  • Energia odnawialna i przegląd różnych technologii magazynowania energii.
  • Procesy magazynowania i uwalniania ciepła z użyciem materiałów zmiennofazowych.
  • Krzepnięcie materiałów PCM w różnych układach geometrycznych, przeprowadzenie eksperymentów i ocena uzyskanych wyników.
  • Efektywność energetyczna. Badania termowizyjne i test szczelności powietrznej obudowy budynku i przeprowadzenie eksperymentów.

Po stronie Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego:

  • Odnawialne źródła energii i magazyny energii.
  • Przegląd magazynów elektrochemicznych.
  • Odnawialne źródła energii: najważniejsze zagadnienia związane z fotowoltaiką.
  • Najważniejsze zagadnienia dotyczące z energii z turbin wiatrowych.
  • Przeprowadzenie własnych eksperymentów w zakresie: wodoru, energii wiatrowej, słonecznej energii cieplnej, fotowoltaiki i magazynowania energii oraz ocena osiągniętych wyników.

Ze strony BTU Cottbus-Senftenberg i CEBry e.V. Kurs Specjalistyczny przeprowadzili m.in.: prof. Hans-Joachim Krautz (kierownik projektu), Steffen Swat i dr inż. Artur Napierala. Ze strony Uniwersytetu Zielonogórskiego Kurs Specjalistyczny przeprowadzili pracownicy Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska: dr inż. Marta Gortych (koordynator projektu) oraz dr inż. Anna Staszczuk, prof. UZ.

Podczas wszystkich zajęć studenci wykazywali duże zainteresowanie prezentowaną tematyką i zaangażowanie w realizację eksperymentów.

Na zakończenie studenci otrzymali certyfikaty potwierdzające uzyskaną wiedzę oraz upominki. Podkreślali, że Kurs Specjalistyczny dostarczył im wiedzę w bardzo aktualnych i ważnych zagadnieniach.

Po zakończeniu Kursu Specjalistycznego w Zielonej Górze było o nas słychać w lokalnych mediach:

https://zachod.pl/674656/polsko-niemieckie-warsztaty-energetyczne-na-uz/?fbclid=IwAR1-Y0TBtJZ45j6-xSPPGoyIAm1X4uyx5-c76LFCLEVMX9U3gHkKbKs-7iA

https://www.infoserwis.uz.zgora.pl/index.php?studenci-z-brandenburskiego-uniwersytetu-technicznego-z-wizyt-na-uz&fbclid=IwAR3V9qjNoKEDuDm9eEzK514_IFAqaQ4A-Eo-NpavUIfJj88QcW2P8eJCKF0

https://www.infoserwis.uz.zgora.pl/index.php?studenci-z-cottbus-gocinnie-na-uz&fbclid=IwAR3Y_Rwx1Xu-4E46E-GxVqBkMLrImXgDlUVMKFo9c13VoeLLOktTymslt6g

https://www.wzielonej.pl/informacje/uczelnia/porozmawiali-o-energii-studenci-z-brandenburgii-w-zielonej-gorze/?fbclid=IwAR0_HjCppafT9kg8Pz2U0fYRAydMgeM58weZoBxKSg-RIYqrL7nqP3M-FE0