Projekt Energie

21.10.2022

Spotkanie naukowców z Uniwersytetów w Zielonej Górze i Cottbus i CEBry e.V. w dniu 19.10.2022

(zdjęcie: 1/4)

Uniwersytet Zielonogórski, Brandenburski Uniwersytet Techniczny Cottbus-Senftenberg oraz CEBra – Zentrum für Energietechnologie Brankdenburg e.V. przygotowują wniosek aplikacyjny projektu pn.:

Green Energy - Region Sprewa-Nysa-Bóbr jako innowacyjne pogranicze transferu wiedzy i technologii w obszarze odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, inteligentnego magazynowania energii i gospodarki wodorowej (zastosowania mobilne, przemysłowe i energetyczne)

W środę na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyło się spotkanie przedstawicieli partnerów zaangażowanych w projekt.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo:

https://www.infoserwis.uz.zgora.pl/index.php?na-uz-trwaja-prace-nad-projektem-green-energy-w-ramach-programu-interreg

https://gazetalubuska.pl/naukowcy-z-uniwersytetow-w-zielonej-gorze-i-cottbus-rozpoczna-prace-nad-nowoczesnymi-metodami-pozyskiwania-ciepla-w-budynkach/ar/c3-16973899