Projekt Energie

19.11.2021

Zgazowanie biomasy w złożu stałym, część 2

gazogenerator współprądowy, Kaltschmitt, M., Hartmann, H., Hofbauer, H.: Energie aus Biomasse - Grundlagen, Techniken und Verfahren.

Ze względu na niską temperaturę wylotową gazu, gazyfikatory przeciwprądowe charakteryzują się wysokim stopniem sprawności. Ponadto niska temperatura gazu produktu powoduje niski udział metali alkalicznych. Załadunek pyłu i koksu w gazie produktowym jest również znacznie niższy w porównaniu z gazogeneratorem prądu stałego lub gazogeneratorem ze złożem fluidalnym. Wymagania dotyczące paliwa pod względem zawartości wody nie są tak wysokie w przypadku przeciwprądowych generatorów gazu, ponieważ górna strefa suszenia oznacza, że ​​para wodna nie przepływa przez inne strefy reakcji. W związku z tym generatory przeciwprądowe mogą wykorzystywać biomasę o zawartości wody do 60%. Wadą przeciwprądowego procesu zgazowania jest jednak to, że lotne składniki powstające podczas rozkładu pirolitycznego nie przechodzą przez gorącą strefę redukcji. W związku z tym do produktu gazowego w tej strefie dodaje się w nieznacznych ilościach dalsze niepożądane, składniki kondensujące, takie jak związki smoły. Dlatego w dalszym wykorzystaniu gazu m.in. w elektrociepłowniach energochłonne oczyszczanie gazu w celu usunięcia związków smoły jest absolutnie konieczne. /1/

Więcej informacji znajdą Państwo na Platformie Edukacyjnej.