Projekt Energie

11.11.2021

Modele krzepnięcia materiałów PCM w różnych układach geometrycznych

Konieczność racjonalnego wykorzystania energii jest bardzo ważna z uwagi na magazynowanie energii cieplnej w akumulatorach ciepła.

Obecnie układy, w których akumulowanie i uwalnianie energii zachodzi na skutek przemiany fazowej są szczególnie istotne. Wiąże się to z możliwością wykorzystania zjawiska topnienia i krzepnięcia związków chemicznych, tzw. materiałów zmienno – fazowych (PCM).

Modele krzepnięcia ciał o objętości cylindrycznej i sferycznej były analizowane min. przez Baehra
i Stephana. W tych układach geometrycznych omawiane były przypadki, gdy krzepnący materiał PCM znajdował się wewnątrz i poza granicą sferyczną lub cylindryczną. W niniejszym opracowaniu przedstawiono różne przypadki geometrii, z materiałem PCM oznaczonym w kolorze ciemnoszarym i nośnikiem ciepła oznaczonym w kolorze jasnoszarym.

Więcej informacji znajdą Państwo na Platformie Edukacyjnej.