Projekt Energie

Fachglossar

DeutschPolski
A
Absaugung
odciąg
Abwasserścieki
Adsorbersubstancje adsorbujące
Adsorberstationstacja adsorbera
Adsorptionstrocknerosuszacz adsorpcyjny
alkalischciśnieniowy
Analysestationstacja analityczna
Anodeanoda
Atmosphärendruckciśnienie atmosferyczne
atmosphärischer Druckciśnienie atmosferyczne
aufgeladennaładowany
Ausbeutewydajność
Ausgangstemperaturtemperatura początkowa
Auslegungsdruckciśnienie konstrukcyjne
B
Batterien
baterie, akumulatory
Betriebsdruckciśnienie robocze
brennbarłatwopalny
Brennstoffzelleogniwo paliwowe
Butanbutan
D
Deionat
woda dejonizowana
demineralisiertes Wasserdeminarelizowana woda
Demineralisierungdemineralizacja
Dichtegęstość
Dichteunterschiedróżnica gęstości
Diffusionseigenschaftenwłaściwości dyfuzyjne
Diffusionsgeschwindigkeitszybkość dyfuzji
Diffusionskoeffizientwspółczynnik dyfuzji
Diffusionsvermögenwłaściwości dyfuzyjne
Diffusitätdyfuzyjność
Druckkapselkapsuła ciśnieniowa
Druckluftsprężone powietrze
Druckluftspeichermagazyn sprężonego powietrza
Drucktankzbiornik ciśnieniowy
E
Effusion
efuzja
Effusionsgeschwindigkeitszybkość efuzji
Eigensicherheitfaktyczne bezpieczeństwo
Einheitjednostka
Eisenżelazo
elektrischelektryczny
Elektrodenelektrody
Elektrolysemodulmoduł elektrolizy
Elektrolyseurelektrolizer
Elektrolytelektrolit
Elektrolytkreislaufobieg elektrolitu
Elektrolytkühlungschładzanie elektrolitu
Elektrolytlösungroztwór elektrolitu
Elektrolytpumpepompa elektrolityczna
Elektrolytstationstacja elektrolitu
Elektrolytzirkulationobiegu elektrolitu
elektrostatischelektrostatyczny
Energieversorgungsnetzsieć zaopatrzenia w energię
Entladungszeitczas rozładowania się
entweichenuchodzić
Entzündungzapłon
Erdgasgaz ziemny
Erdgasspeichermagazynowanie gazu ziemnego
erwärmennagrzać
exothermegzotermiczna
F
farblos
bezbarwny
Feuchtewilgotność
Feuchtegehaltwilgotność
Flachkollektorkolektor płaski
Flammendetektorenczujniki płomienia
flüssigciekły
Flüssigkeitciecz
freigesetztuwolniony
freisetzenwyzwalać
Funkeiskra
Funkenentladungwyładowanie iskrowe
G
Gas-Elektrolytgemisch
mieszanina gazu i elektrolitu
Gasgemischmieszanina gazów
Gasreinigungoczyszczenie gazu
gefilterte Wasserprzefiltrowana woda
Gemischmieszanina
geometrisches Volumenobjętość geometryczna
geruchslosbezwonny
geschmackslosbez smaku
Gleichrichterprostownik
Globalstrahlungpromieniowanie
Glykolglikol
Grundlastobciążenie podstawowe
H
halbdurchlässige
półprzepuszczalny
Hochspannungwysokie napięcie
Höchstspannungnajwiększe napięcie
I
Inertgas
obojętny gaz nośnikowy
Inertisierungobojętnienie
Ionenaustauscherwymiennik jonów
Ionentauscherwymienniki jonowe
K
Kalilauge
ług potasowy
Kaliumpotas
Kaliumhydroxid-Lösungroztwór wodorotlenku potasu
Kathodekatoda
Kompressorsprężarka
Kondensatkondensat
Kondensatorkondensator
Konzentrationstężenie
korrosivpowoduje korozję
Kreislaufobieg
Kubikmetermetr sześcienny
Kältemittelczynnik chłodniczy
kühlenchłodzić
Kühlerchłodnica
Kühlkreislaufobieg chłodniczy
Kühlleistungwydajność chłodnicza
Kühlsystemsystem chłodzący
Kühlwasserkreislaufobieg wody do chłodzenia
Kühlwasserpumpepompa wody chłodzącej
L
Last
obciążenie
Leistungsabgabemoc wyjściowa
Leitfähigkeitprzewodność
Leitungswasserwoda wodociągowa
Luftdruckciśnienie atmosferyczne
Luftfeuchtigkeitwilgotność
LuftmengeIlość powietrza
Lufttemperaturtemperatura powietrza
Lösungroztwór
Lüftungsanlagesystem wentylacyjny
M
maßgebend
decydujący
metallischmetaliczny
Methanmetan
Mischungsverhältnisstosunek mieszanki
mit hoher Konzentrationo wysokim stężeniu
Mittelspannungśrednie napięcie
monokristallines Siliziumkrzem monokrystaliczny
N
Nebenreaktionen
reakcje poboczne
Nennproduktionprodukcja nominalna
Netzengpässeograniczenia przesyłowe
Niederspannungniskie napięcie
Nominalkapazitätmoc znamionowa
Normzustandstan normalny
Nothalttasterwyłącznik awaryjny
O
Ordnungszahl
liczba atomowa
Osmoseosmoza
oxidierenutleniać
P
Periodensystem
układ okresowy
Photovoltaik-Anlageinstalacja fotowoltaiczna
Phänomenzjawisko
Platinplatyna
polykristallines Siliziumkrzem polikrystaliczny
Power to Gaszamiana energii elektrycznej na gaz
Produktionprodukcja
Pumpspeicherelektrownia szczytowo-pompowa
Q
Qualität
jakość
R
Rauchabfuhranlage
system oddymiania
Rauchdetektorenczujniki dymu
Raumtemperaturtemperatura pokojowa
regelbardający się regulować
regelbarer Druckbereichregulowany zakres ciśnienia
Reichweiten von Speichernzasięg magazynowania
Reihenschaltungpołączenie szeregowe
Reinigungsanlageinstalacja oczyszczania
relativwzględny
Rückverstromungponowna produkcja energii elektrycznej
S
Schalter
przełącznik
Schwachlastobciążenie pozaszczytowe
Schwebstoffzawiesina
Schwungräderkoła zamachowe
semipermeablepółprzepuszczalny
Separatorenseparatory
Sicherheitseinrichtungenurządzenia zabezpieczające
Solarthermieanlagekolektor sloneczny
Solarzellenogniwa słoneczne
Sonnenscheindauerczas nasłonecznienia
Spannungsabfällespadki napięć
Speicherkapazitätenpojemność magazynowania
Speichervolumenpojemność magazynowa
Speisewasserwoda zasilająca
Speisewasseraufbereitungprzygotowanie wody zasilającej
Speisewassertankzbiornik wody zasilającej
Speisewasserzufuhrwoda zasilająca
Spitzenlastobciążenie szczytowe
Standardbedingungenstandardowe warunki
Stickstoffflaschebutla z azotem
Stickstoffversorgungzaopatrzenie w azot
Stromversorgungzasilanie
Strömungprzepływ
stufenlosw sposób ciągły
synthetisches Erdgassynetyczny gaz ziemny
T
Tansformator für Drehstrom
prąd trójfazowy
Trafotransformator
Trennmembranmembrana rozdzielająca
Trinkwasserwoda pitna
U
Umgebungsdruck
ciśnienie otoczenia
Umkehrosmoseprozessproces odwróconej osmozy
Umwälzpumpepompa cyrkulacyjna
Umwälzungcyrkulacja
ungiftignietoksyczny
V
Vakuumröhrenkollektor
kolektor próżniowy
Verlustestraty
Verstromungprodukcja energii elektrycznej
Viskositätlepkość
Volumenobjętość
Vordruckciśnienie wstępne
Vorkehrungenśrodki ostrożności
W
Wasserdampf
para wodna
Wasserkraftwerkelektrownie wodna
Wasserstofftaupunktpunkt rosy wodoru
Wasserstoffversprödungkruchość wodorowa
Wetterstationstacja meteorologiczna
Windenergieanlageelektrownia wiatrowa
Windgeschwindigkeitprędkość wiatru
Windparkfarma wiatrowa
Windrichtungkierunek wiatru
Wärmeabfuhrodprowadza ciepło
Wärmeabfuhranlagesystem odprowadzania ciepła
Wärmeleitfähigkeitprzewodność cieplna
Z
zweiatomig
dwuatomowy
Zündbereichzakres zapłonu
zündenwywołać zapłon
Zündenergieenergia zapłonu
zündfähigłatwopalny
Zündgrenzegranica zapłonu
Zündquelleźródło zapłonu
Ö
öffentliches Netz
sieć publiczna
Ü
Übergangsmetall
metal przejściowy