Projekt Energie

25.08.2021

Spotkanie miast partnerskich Zielonej Góry i Cottbus w Parku Naukowo-Technologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego w Nowym Kisielinie

(zdjęcie: 1/2)

W dniu 11 sierpnia 2021r. do Parku Naukowo-Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego w Nowym Kisielinie zawitali włodarze miast partnerskich Zielonej Góry i Cottbus: Pan Janusz Kubicki – Prezydent Miasta Zielona Góra oraz Pan Holger Kelch - Nadburmistrz Miasta Cottbus. Wizyta miała na celu zapoznanie się z realizowanymi przez Uniwersytet Zielonogórski, Brandenburski Uniwersytet Techniczny w Cottbus-Senftenberg, a także CEBra - Centrum für Energietechnologie Brandenburg e.V. i Miasto Zielona Góra projektami transgranicznymi w obszarze magazynowania energii i efektywności energetycznej.

Doktor Anna Staszczuk przedstawiła wieloletnią bardzo dobrą i owocną współpracę polsko-niemiecką w obszarze energii, a także omówiła aktualnie realizowany projekt edukacyjny pn. „Współpraca partnerów naukowych w zakresie kształcenia i wymiany wiedzy w dziedzinie technologii magazynowania energii i efektywności energetycznej w regionie Szprewa-Nysa-Bóbr”. W dalszej części uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z przygotowanymi przez UZ w ramach tego projektu stanowiskami edukacyjnymi. Pan Profesor Zygmunt Lipnicki przedstawił stanowisko do badań procesów krzepnięcia materiałów zmiennofazowych PCM w różnych geometriach, a także stanowisko do badań komina słonecznego. Natomiast Pani Doktor Anna Staszczuk omówiła badania prowadzone w budynkach badawczych nr 1 i 2 w ramach Laboratorium badawczego UZ nad efektywnością energetyczną w budownictwie oraz działania edukacyjne z tym związane.

W spotkaniu wzięli także udział: V-ce Prezydent Miasta Zielona Góra - Pan Krzysztof Kaliszuk, Koordynator współpracy Miasta Cottbus z Zieloną Górą – Pani Kristina Neumann, a także Pani Iwona Skowrońska z Wydziału Funduszy Europejskich UM Zielona Góra oraz Pan Czesław Fiedorowicz – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Zielona Góra ds. Europejskiej Współpracy Terytorialnej.