Projekt Energie

30.09.2021

POLSKO-NIEMIECKI CYKL SPOTKAŃ POŚWIĘCONYCH TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ

(zdjęcie: 1/2)

W dniu 23. września 2021r. w Sprembergu odbyło się pierwsze z cyklu polsko-niemieckich spotkań energetycznych poświęconych transformacji energetycznej regionów przygranicznych takich jak Sprewa-Nysa-Bóbr. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, przemysłu, jednostek naukowych, a także organizacji pożytku publicznego jak Polska Zielona Sieć.

Podczas spotkania dyskutowano na temat strategii rozwoju Unii Europejskiej pn. Europejski Zielony Ład, która ma przekształcić UE w obszar neutralny klimatycznie. Przedstawiono tę strategię w kontekście prawa europejskiego, zaprezentowano także jak wygląda sprawiedliwa transformacja w polskich regionach węglowych, a także poruszono kwestie transformacji energetycznej w Niemczech i jej konkretny wpływ na Łużyce.

Istotną częścią spotkania był panel dyskusyjny pn.: Szanse i przeszkody na drodze do neutralności klimatycznej w Polsce i Niemczech - jakie rozwiązania stosują instytucje w regionie przygranicznym?

Uniwersytet Zielonogórski reprezentowali: Pan Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą – prof. Marcin Mrugalski, Pani dr inż. Anna Staszczuk oraz Pani dr inż. Marta Gortych, natomiast CEBra e.V. - Pani dr Iwona Napierała. W czasie przerwy w obradach na stoisku z materiałami informacyjnymi można było zapoznać się z realizowanymi przez UZ, CEBra e.V, BTU oraz Miasto Zielona Góra projektami edukacyjnymi z zakresu magazynowania energii.