Projekt Energie

31.03.2022

Kursy specjalistyczne z udziałem studentów UZ i BTU Cottbus-Senftenberg

W dniach 28. luty - 17. marca br. w ramach realizowanego przez CEBra – Centrum Technologii Energetycznych w Landzie Brandenburgia e.V. (CEBra e.V.), Uniwersytet Zielonogórski (UZ) , Brandenburski Uniwersytet Techniczny Cottbus-Senftenberg (BTU) i Miasto Zielona Góra projektu pt. Nowoczesne metody magazynowania energii w regionie Szprewa – Nysa - Bóbr, odbyły się trzy niemiecko-polskie Kursy Specjalistyczne, w których wzięli dział studenci uniwersytetów BTU Cottbus-Senftenberg oraz studenci Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska i Wydziału Mechanicznego UZ.

Dwa Kursy Specjalistyczne odbyły się na Uniwersytecie Zielonogórskim, w których wzięło udział 10 Studentów Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego. Jeden Kurs został zrealizowany na BTU w Cottbus-Senftenberg, w którym uczestniczyło 6 Studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Pracownicy naukowo-dydaktyczni projektu przygotowali wspólnie bogatą i ciekawą ofertę kształcenia w zakresie magazynowania energii i efektywności energetycznej, zorientowaną przede wszystkim na praktykę. W ramach 4-dniowych szkoleń studenci oprócz wykładów mogli przeprowadzać eksperymenty tematyczne i odwiedzić ciekawe miejsca związane z nowoczesnym wytwarzaniem i wykorzystaniem energii.

Po stronie niemieckiej studenci mogli zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi magazynowania energii elektrycznej oraz odnawialnych źródeł energii. Po stronie polskiej - naukowcy z UZ, przygotowali zagadnienia dotyczące magazynowania energii cieplnej i efektywności energetycznej. Oprócz tego studenci zapoznali się z laboratoriami w Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii w Parku Naukowo-Technologicznym UZ w Nowym Kisielinie, oraz laboratoriami w Centrum Energetyki Odnawialnej w Sulechowie. Studenci mieli możliwość także zwiedzenia firmy Ekoenergetyka Polska w Nowym Kisielinie i Feldheim po niemieckiej stronie (ta miejscowość zaopatruje w 100% w ciepło i energię elektryczną pochodzącą wyłącznie z odnawialnych źródeł energii).

W programie Kursów po stronie Uniwersytetu Zielonogórskiego znalazły się następujące tematy:

  • Energia odnawialna i przegląd różnych technologii magazynowania energii.
  • Procesy magazynowania i uwalniania ciepła z użyciem materiałów zmiennofazowych.
  • Krzepnięcie materiałów PCM w różnych układach geometrycznych, przeprowadzenie eksperymentów i ocena uzyskanych wyników.
  • Efektywność energetyczna. Badania termowizyjne i test szczelności powietrznej obudowy budynku i przeprowadzenie eksperymentów.

Po stronie CEBry e.V. / Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego:

  • Odnawialne źródła energii i magazyny energii.
  • Przegląd magazynów elektrochemicznych.
  • Odnawialne źródła energii: najważniejsze zagadnienia związane z fotowoltaiką.
  • Najważniejsze zagadnienia dotyczące z energii z turbin wiatrowych.
  • Przeprowadzenie własnych eksperymentów w zakresie: energii wiatrowej, słonecznej energii cieplnej, fotowoltaiki i magazynowania energii oraz ocena osiągniętych wyników.

W kursie specjalistycznym, który odbył się na zielonogórskiej uczelni uczestniczyło 10 studentów BTU. Natomiast 6 studentów UZ wzięło udział w kursie specjalistycznym przeprowadzonym w Cottbus-Senftenberg.

Podczas wszystkich zajęć studenci wykazywali duże zainteresowanie prezentowaną tematyką i zaangażowanie w realizację eksperymentów.

Na zakończenie studenci otrzymali certyfikaty potwierdzające uzyskaną wiedzę oraz upominki. Podkreślali, że Kurs Specjalistyczny dostarczył im wiedzę w bardzo aktualnych i ważnych zagadnieniach. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych studentów do wzięcia udziału w kolejnych Kursach Specjalistycznych!

Studenci UZ w samowystarczalnym energetycznie Feldheim z wizytą na farmie wiatrowej i obejrzenie od środka gondoli E 40
Studenci UZ w samowystarczalnym energetycznie Feldheim z wizytą na farmie wiatrowej i obejrzenie od środka gondoli E 40
Studenci UZ w samowystarczalnym energetycznie Feldheim z wizytą na farmie wiatrowej i obejrzenie od środka gondoli E 40