Projekt Energie

04.01.2022

I Międzynarodowe Forum Wodorowe w Zgorzelcu

(zdjęcie: 1/2)

We wtorek, 7 grudnia 2021r. w Zgorzelcu odbyło się I Międzynarodowe Forum Wodorowe. Wydarzenie to zostało zainicjowane przez przedstawicieli Dolnośląskiej Doliny Wodorowej, a głównym organizatorem była zgorzelecka spółka ZKlaster Dystrybucja. Pan prof. Hans Joachim Krautz z Uniwersytetu/CEBra - Centrum für Energietechnologie Brandenburg e.V. w Cottbus również wziął udział i podsumował I Międzynarodow Forum Wodorowe w Zgorzelcu: „Gratuluję udanej konferencji. Przede wszystkim, jestem pod wrażeniem imponującej strategii transformacji energetycznej i zastąpienia kombinatu Turów, jaką przygotowali eksperci skupieni wokół ZKlastra. Zgadzam, że wodór nie jest celem samym w sobie. Powinien być elementem szerszej gospodarki energetycznej, której podstawą są odnawialne źródła energii. Bardzo się cieszę, że banki w Polsce zaczynają wspierać rozwój wodoru, ponieważ jest to tendencja, którą zauważamy również w Niemczech. Na koniec, chciałbym zadeklarować, że w Niemczech jest sporo miejscowości i związków regionalnych, które otwarte są na partnerów z Polski.