Projekt Energie

08.06.2022

2. Polsko-Niemieckie Spotkanie Energetyczne

(zdjęcie: 1/5)

W dniu 08. czerwca 2022r. w Cottbus odbyło się drugie z cyklu polsko-niemieckich spotkań energetycznych poświęconych transformacji energetycznej regionów przygranicznych takich jak Sprewa-Nysa-Bóbr. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, przemysłu, jednostek naukowych, a także organizacji pożytku publicznego jak Polska Zielona Sieć.

Ty razem spotkanie dotyczyło technologii wodorowej. Omawiano szanse rozwoju tej technologii w Polsce i w Niemczech. Kilka prelekcji poświęconych było wprowadzeniu do strategii i metod badawczych z perspektywy obu krajów i regionów.

Podczas spotkania zaprezentowano praktyczne przykłady rozwoju technologii wodorowej w Polsce i w Niemczech, a także żywo dyskutowano na temat jej przyszłości, również w aspekcie naukowej współpracy transgranicznej przy realizacji wspólnych projektów naukowych i dydaktycznych w tym zakresie.

Uniwersytet Zielonogórski reprezentowali: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą – Prof. Marcin Mrugalski, Prof. Anna Staszczuk i Prof. Justyna Patalas. CEBra e.V. reprezentowali Prof. Hans Joachim Krautz, Dr Iwona Napierała oraz Inż. Gerd Krautz. W czasie przerwy w obradach na stoisku z materiałami informacyjnymi można było zapoznać się z realizowanymi przez UZ, CEBra e.V, BTU oraz Miasto Zielona Góra projektami edukacyjnymi z zakresu magazynowania energii.