Projekt Energie

05.09.2021

Wpływ pojemności cieplnej, wentylacji nocnej i zacieniania okien na letni komfort cieplny budynków w klimacie umiarkowanym

(zdjęcie: 1/2)

Wentylacja nocna i żaluzje zewnętrzne są najczęściej stosowanymi pasywnymi metodami ochrony budynków przed przegrzewaniem się w okresie wysokich temperatur letnich. Innym zalecanym środkiem jest wysoka bezwładność cieplna budynków. Celem pracy było porównanie skuteczności działania wentylacji nocnej, żaluzji zewnętrznych i pojemności cieplnej na letnią charakterystykę cieplną budynku w klimacie umiarkowanym. Zwiększenie masy termicznej pomieszczenia z lekkiej do bardzo dużej bez wentylacji nocnej spowodowało obniżenie średniej temperatury szczytowej o 3,7 K w dzień i 1,2 K w nocy. Włączenie wentylacji nocnej w pomieszczeniu lekkim spowodowało obniżenie średniej wartości temperatury szczytowej o 1,5 K w ciągu dnia i 5,9 K w nocy. Zwiększenie masy termicznej z lekkiej do ciężkiej oraz wentylacji nocnej z 0,6 do 10 ACH spowodowało obniżenie średniej wartości temperatury szczytowej o 4,7 K w dzień i 4,6 K w nocy. Jednoczesne zwiększenie masy termicznej, włączenie wentylacji nocnej i zaciągnięcie rolet zewnętrznych spowodowało obniżenie średniej temperatury szczytowej o 7,4 K w dzień i 6,3 K w nocy. Analiza wyników badań wskazuje, że duża masa termiczna i zamykanie żaluzji zewnętrznych zmniejsza dobowe wahania temperatury wewnętrznej, natomiast uruchomienie wentylacji nocnej znacznie je zwiększa, zwłaszcza w przypadku lekkiej konstrukcji.

Więcej informacji znajdą Państwo na Platformie Edukacyjnej.