Projekt Energie

17.06.2020

Superkondensatory

Źródło: www.elektroniknet.de

Superkondensatory wykorzystują elektrochemiczne reakcje („prąd Faradaya” i „warstwy Helmholza”) na powierzchni elektrod. W superkondensatorach zwanych również ultrakondensatorami, elektrody (okładziny) wykonane są z porowatego węgla aktywnego. Węgle aktywne cechują się wysoce rozwiniętą powierzchnią właściwą przez co elektrody wykonane z tego materiału mają również dużą powierzchnię. Ponadto posiadają specjalne właściwości chemicznie przez co nieodwracalne reakcje, jakie to normalnie zachodzą w bateriach pomiędzy elektrodami a przewodzącym jony elektrolitem, nie zachodzą. Innym aspektem, który zosługuje na szczególną uwage, jest fakt, iż superkondnesatory nazywa się również kondensatorami o podwójnej warstwie elektrycznej. Nazwa ta odzwierciedla specyficzną budowę superkondensatorów (rysunek 1). Więcej informacji znajdą Państwo na Platformie Edukacyjnej.