Projekt Energie

12.02.2020

Studenci oraz naukowcy z Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego z wizytą na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ

(zdjęcie: 1/7)

W dniu 15. stycznia br. odbyła się kolejna wizyta edukacyjna w Parku Naukowo-Technologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego w Nowym Kisielinie. Do Nowego Kisielina przybyli studenci budownictwa oraz pracownicy naukowi Wydziału Architektury, Budownictwa i Urbanistyki BTU Cottbus-Senftenberg, specjalizujący się w zagadnieniach związanych z fizyką budowli i techniką w budynkach, a także systemami zarządzania energią.

Oprócz tradycyjnego programu wizyty, uwzględniającego wykłady oraz zwiedzanie laboratoriów i stanowisk edukacyjnych w PNT, dla uczestników przewidziano także przejazd do Zielonej Góry, przejście po Campusie A oraz prezentację Instytutu Budownictwa oraz Instytutu Architektury i Urbanistyki. Pracownicy wydziału: mgr inż. arch. Michał Golański oraz mgr inż. Anna Kucharczyk przedstawili strukturę obu instytutów, a także zakres prowadzonej działalności dydaktycznej oraz naukowo-badawczej. Poza tym uczestnicy mogli zapoznać się z wystawami prac studentów architektury w Galerii Architektury i Sztuki, a także Halą Laboratoryjną Instytutu Budownictwa.