Projekt Energie

28.05.2021

Odziaływanie gruntu na warunki chłodzenia i ogrzewania pomieszczenia

Ogólnie

Badania eksperymentalne nad ogrzewaniem modelowych pomieszczeń w budynkach mieszkalnych przeprowadzono m.in. w pracach [1,2,3]. Celem niniejszego opracowania jest analiza  teoretyczna  oddziaływania gruntu, na którym jest postanowiony budynek, na warunki panujące w jego pomieszczeniach. Grunt może odprowadzać ciepło (Rys.1 a) i doprowadzać ciepło (Rys. 1 b). Przeprowadzona w tym opracowaniu analiza niestacjonarnego ogrzewania lub chłodzenia gruntu pozwoli na lepsze zrozumienie zjawiska akumulacji ciepła w gruncie.

Powietrze wewnątrz pomieszczenia budynku o stałej temperaturze powietrza Tp poprzez podłogę o temperaturze powierzchni Ts ogrzewa lub ochładza grunt znajdujący się pod budynkiem. W niniejszym opracowaniu skoncentrujemy się na chłodzeniu pomieszczenia (Rys.1 a).

Więcej informacji znajdą Państwo na Platformie Edukacyjnej.