Projekt Energie

27.05.2021

Nowa broszura: Nowoczesne metody magazynowania energii w regionie Szprewa-Nysa-Bóbr

Ogólnie

CELE PROJEKTU:

  • Celem projektu jest wzmocnienie kooperacji partnerów naukowych w zakresie kształcenia i wymiany wiedzy poprzez utworzenie nowych, dodatkowych możliwości przeprowadzenia kształcenia i przygotowanie, jak i realizacja bardziej pogłębionych transgranicznych ofert kształcenia w dziedzinie kluczowych technologii prorozwojowych w obszarze energii i kształtowania środowiska wewnątrz budynku.
  • W ramach projektu zostaną rozwinięte nowe formaty kształcenia m.in. kilkudniowe intensywne kursy specjalistyczne w małych grupach, w Cottbus i Nowym Kisielinie, jak również niemiecko-polskie wyjazdy edukacyjne z rozszerzonym programem.