Projekt Energie

31.08.2021

Akademia Letnia Magazynowania Energii i Efektywności Energetycznej z udziałem studentów BTU C-S i UZ

W dniach 23-26.sierpnia 2021 roku w ramach projektu pn. „Współpraca partnerów naukowych w zakresie kształcenia i wymiany wiedzy w dziedzinie technologii magazynowania energii
i efektywności energetycznej w regionie SNB”
, odbyła się niemiecko-polska Akademia Letnia Magazynowania Energii i Efektywności Energetycznej, w której wzięli udział studenci BTU Cottbus-Senftenberg oraz studenci Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ.

Z uwagi na ograniczenia spowodowane pandemią koronawirusa zajęć dla studentów obu uczelni nie można było zorganizować w jednym miejscu, dlatego odbywały się one po obu stronach granicy. Studenci w tym samym czasie realizowali ten sam program, a w razie potrzeby dyskusji mieli możliwość kontaktu on-line.

Akademia została przewidziana dla 12 studentów (6 studentów UZ i 6 studentów BTU C-S). Skorzystało z niej jednak 14 osób.

Pracownicy naukowo-dydaktyczni CEBry e.V., BTU C-S i UZ przygotowali wspólnie bardzo bogatą i ciekawą ofertę kształcenia w zakresie magazynowania energii i efektywności energetycznej, zorientowaną przede wszystkim na praktykę. W ramach 4-dniowego szkolenia studenci oprócz wykładów mogli samodzielnie przeprowadzać eksperymenty tematyczne. W czasie dwóch pierwszych dni zrealizowano zagadnienia przygotowane przez stronę niemiecką, dotyczące magazynowania energii elektrycznej oraz odnawialnych źródeł energii, a podczas dwóch kolejnych - przygotowane przez polską stronę, dotyczące zagadnień magazynowania energii cieplnej i efektywności energetycznej.

W programie Akademii znalazły się następujące tematy:

  1. Odnawialne źródła energii i przegląd różnych technologii magazynowania energii.
  2. Prezentacja systemów chemicznego i elektrochemicznego magazynowania energii.
  3. Przeprowadzenie własnych eksperymentów w zakresie: energii wiatrowej, słonecznej, energii cieplnej, fotowoltaiki i magazynowania energii wraz z oceną osiągniętych wyników.
  4. Procesy magazynowania i uwalniania ciepła z wykorzystaniem materiałów zmiennofazowych (PCM).
  5. Prezentacja zagadnienia krzepnięcia materiałów PCM w różnych układach geometrycznych oraz przeprowadzenie eksperymentu wraz z dyskusją i omówieniem wyników.
  6. Komin słoneczny - sztuczne warunki pracy.
  7. Efektywność energetyczna. Badanie termowizyjne i szczelności powietrznej obudowy termicznej budynku. Przeprowadzenie eksperymentów wraz z dyskusją i omówieniem wyników. 
  8. Wykorzystanie promieniowania słonecznego do magazynowania ciepła w materiałach PCM.
    Przeprowadzenie eksperymentu w tym zakresie wraz z dyskusją i oceną osiągniętych wyników.

Ze strony CEBry e.V, UZ i BTU Akademię Letnią przeprowadzili m.in. prof. dr inż. Hans-Joachim Krautz, dr inż. Anna Staszczuk, prof. dr hab. inż. Zygmunt Lipnicki i dr Iwona Napierała. Sprawne przeprowadzenie eksperymentów nie byłoby możliwe bez pomocy inż. Steffena Swata i inż. Piotra Grabasa, którzy przygotowali stanowiska dydaktyczne do pracy, a także wspomagali studentów w wykonywaniu przygotowanych zadań.

Na zakończenie Akademii studenci otrzymali certyfikaty potwierdzające uzyskaną wiedzę oraz upominki.

Podczas wszystkich zajęć studenci wykazywali duże zainteresowanie prezentowaną tematyką
i zaangażowanie w realizację eksperymentów. Podkreślali, że Akademia dostarczyła im ogrom wiedzy w bardzo aktualnych i ważnych zagadnieniach.  Dla nas - organizatorów całego przedsięwzięcia, a także naukowców i dydaktyków - jest to najlepsza nagroda za cały trud włożony w jego przygotowanie.

Podobne kilkudniowe szkolenia będą odbywały się cyklicznie w ramach kolejnego projektu pn. „Nowoczesne metody magazynowania energii w regionie Szprewa-Nysa-Bóbr”. Już dziś zapraszamywszystkich chętnych studentów do wzięcia udziału w tych transgranicznych spotkaniach edukacyjnych!