Projekt Energie

28.03.2021

Krzepnięcie materiału PCM w kształcie kuli

Jednym z wielu sposobów magazynowania lub uwalniania ciepła z wykorzystaniem materiałów PCM jest zastosowanie w akumulatorach ciepła kul, wewnątrz których znajdują się wymienione materiały. Materiał PCM poddawany topnieniu magazynuje ciepło, a poddawany krzepnięciu uwalnia je. Stosowane w akumulatorach ciepła kule mogą posiadać relatywnie małe wymiary zewnętrzne, a ich liczba może być duża. Takie rozwiązania konstrukcyjne akumulatora ciepła sprzyjają poprawie efektywności cieplnej wymienionych przemian fazowych. 

Na rysunku 1 przedstawiono pojedynczą kulę, w której zachodzi proces  krzepnięcia materiału PCM. Zjawisko przemian fazowych materiału wewnątrz kuli badany był teoretycznie
i eksperymentalnie przez wielu autorów. Do takich prac można zaliczyć przykładowe prace [1, 2, 3].

Więcej informacji znajdą Państwo na Platformie Edukacyjnej.