Projekt Energie

11.11.2019

Konferencja inaugurująca projekt w Nowym Kisielinie

(zdjęcie: 1/8)

22.10.2019r. odbyła się konferencja inaugurująca projekt „Współpraca partnerów naukowych w zakresie kształcenia i wymiany wiedzy w dziedzinie technologii magazynowania energii
i efektywności energetycznej w regionie SNB” w Parku Naukowo-Technologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego, w Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii w Nowym Kisielinie.

Uczestnicy projektu mieli możliwość przedstawienia zainteresowanym uczestnikom konferencji m.in. aktualny stan techniki w kontekście magazynowania energii i efektywności energetycznej (Pan prof. Hans Joachim Krautz/ CEBra e.V. i Pan prof. Zygmunt Lipnicki/ UZ). Ponadto przedstawiono aktualny stan realizacji projektu (Pani dr Iwona Napierala/ CEBra e.V. i Pani dr inż. Anna Staszczuk/ UZ). Podczas szeroko zakrojonej dyskusji została mocno podkreślona rola edukacji i praktycznego nauczania w transgranicznym, regionalnym wymiarze. Na koniec uczestnicy konferencji zwiedzili laboratoria w Centrum Zrównoważonego Budownictwa i Energii, a także Stanowiska Edukacyjne.