Projekt Energie

14.06.2021

Głęboka geotermalna energia hydrotermalna, część 2

Systemy elektrowni geotermalnych

Zasada działania dwuskładnikowej elektrowni (geotermalna energia hydrotermalna o niskiej entalpii), Stober I., Bucher K.; Geothermie; 2 Auflage; Springer-Verlag GmbH Berlin Heidelberg 2014; ISBN 978-3-642-41762-7

W przypadku złóż o niskiej entalpii (a także w systemach petrotermalnej energii geotermalnej), ze względu na niską temperaturę medium, energię elektryczną można wytwarzać wyłącznie w procesie elektrowni binarnej. Tutaj energia cieplna z ziemi jest przenoszona w drugim oddzielnym obwodzie zamkniętym za pomocą wymiennika ciepła (patrz rysunek 3). W tym wtórnym procesie ciepło jest przekształcane w energię elektryczną za pomocą organicznego cyklu Rankine'a (ORC) lub maszyny Kaliny. Różnica w stosunku do konwencjonalnych procesów parowych polega na tym, że dzięki zastosowaniu odpowiedniego czynnika roboczego zamiast wody w procesie wtórnym, odparowanie jest możliwe nawet przy niskich temperaturach i ciśnieniu roboczym. W ORC np. stosuje się niepodstawione lub częściowo fluorowane węglowodory, siloksany, alkohole lub etery, a w KC stosuje się amoniak / wodę. Typowy zakres mocy elektrowni binarnych to 5MW. / 2 /

Więcej informacji znajdą Państwo na Platformie Edukacyjnej.