Projekt Energie

23.02.2021

Elektrownie słoneczne, część 1: elektrownie rynnowe paraboliczne i Fresnela

Przykład parabolicznej rynnowej elektrowni słonecznej, Reppich, M; Reich, G; Regenerative Energietechnik: Überblick über ausgewählte Technologien zur nachhaltigen Energieversorgung

Ogólnie

Proces solarno-termiczny obejmuje wszystkie aspekty termicznego wykorzystania promieniowania słonecznego. Zakres zastosowań rozciąga się od prostej maty absorbera wykonanej z tworzywa sztucznego do dostarczania ciepła do basenu, podgrzewania wody pitnej lub wspomagania ogrzewania, po duże elektrownie słoneczne o mocy rzędu megawatów. Dla każdego z tych zastosowań wymagany jest inny poziom temperatury. Szczególnie systemy słoneczne do podgrzewania wody pitnej stały się bardzo rozpowszechnione w ostatnich kilku dekadach i stanowią obecnie część standardu technicznego przedsiębiorstw grzewczych i hydraulicznych. Udział w rynku systemów wspomagających ogrzewanie słoneczne wynosi obecnie 30 - 40%. W samych Niemczech w ciągu ostatnich kilku lat co roku instalowano średnio około 1,5 mln m2 nowych powierzchni kolektora. Po latach stagnacji budowa słonecznych elektrowni cieplnych do wytwarzania energii elektrycznej również zyskuje na znaczeniu ze względu na politykę badawczą krajów europejskich i staje się coraz bardziej interesująca ekonomicznie ze względu na rosnące ceny paliw kopalnych i energii elektrycznej.

Więcej informacji znajdą Państwo na Platformie Edukacyjnej.