Projekt Energie

28.09.2022

Elektrochemiczne magazynowanie energii, część 2

Obliczanie starzenia się baterii:

  • Uwzględnienie cyklicznego starzenia się napręż
  • Duże głębokości rozładowania, wysokie prądy à przyspieszone starzenie,
  • Niska głębokość rozładowania, niski prąd à powolne starzenie
  • Pojemność baterii i maksymalna wydajność spada wraz z wiekiem.
  • Informacje producenta zazwyczaj obejmują tylko pełne cykle
  • Pierwotne mikroukłady są używane prawie wyłącznie w mikroukładach

Więcej informacji znajdą Państwo na Platformie Edukacyjnej.