Projekt Energie

28.01.2021

Efektywność energetyczna. Inteligentne budynki – Część 2

W niniejszym materiale zaprezentowano raport z badań przeprowadzonych przez Buildings Performance Institute Europe. Jego celem była odpowiedź na pytanie: Czy Europa jest gotowa na smart rewolucję? W badaniu uwzględniono takie czynniki jak:  charakterystyka energetyczna budynku, zdolność do utrzymania w nim ciepła/chłodu, zdrowe środowisko do życia i pracy, udział energii pochodzącej z OZE w całkowitym zużyciu energii, energia z fotowoltaiki na potrzeby rynku, wydajne ogrzewanie i chłodzenie, instalacja inteligentnych liczników energii, dynamiczny rynek energii, dostępność do internetu gospodarstw domowych, reagowanie na popyt, rozwój magazynowania energii w budynku oraz rozpoznawanie rynku pojazdów elektrycznych. Przyjęte wskaźniki do oceny poszczególnych charakterystyk pozwoliły na stworzenie mapy Europy obrazującej gotowość do smart rewolucji w pięciostopniowej skali od początkujących do w pełni gotowych.

Więcej informacji znajdą Państwo na Platformie Edukacyjnej.